menü

Póló

Barack

Az oldal karbantartója:
Tímár András <timar@fsf.hu>

Utolsó frissítés:
$Date: 2005/01/01 17:12:51 $

 

A megmozdulás mögött álló szervezetek

A tüntetést olyan civil szervezetek szervezték, melyek a szabad szoftverek mellett vannak elkötelezve. A rendezvényt szervezését az FSF.hu Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért kezdte el, de hamarosan csatlakoztak többiek is: Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány, a Magyar BSD Egyesület, a Zöld Pók Hálózat, a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete és a NETÉRT Egyesület.

FSF.hu Alapítvány

FSF.hu: Az FSF jelentése Free Software Foundation, azaz Szabad Szoftver Alapítvány. Az amerikai székhelyű FSF önálló tagszervezeteként kívánunk működni az alapítás után. Az FSF elnöke Richard Stallman, aki 1984-ben elindította GNU Projektet. Nagyjából ekkor indult a szabad szoftveres mozgalom. A GNU-kiáltványból többet is megtudhat az ideológiai háttérről. A népszerűsítés fogalmát talán nem kell sokat magyarázni. A honosításon lényegében a szabad szoftverek és dokumentációk fordítását értjük angol nyelvről magyarra, de a honosítás több, mint egyszerű fordítás. Egy szoftvertermék honosítása az alkalmazás adott környezetbe illesztését jelenti. Néha az eltérő dátumformátumok, központozás, kódkészlet stb. miatt szükség van a kód megváltoztatására is. A honosított szoftvernek úgy kell kinéznie, mintha azt eleve a célnyelven írták volna meg. Munkánk eredménye többek között a méltán népszerű OpenOffice.org, a Mozilla és a TheOpenCD Projekt.

Honlap: www.fsf.hu

Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány

Az Alapítvány Internetes megjelenésében az FSN mozaikszót használja, amely a Szabad Szoftver Hálózat angol megfelelőjéből adódik (Free Software Network). Mint az a megnevezésből is látszik, célunk többek között a szabad szoftverek terjesztése, az ezekkel foglalkozó emberek, szervezetek segítése infrastrukturális háttér és egyéb szolgáltatások biztosításával.
A projekt egyik legismertebb szolgáltatása az ftp.fsn.hu nevű fájlszerver, amely Magyarország egyik legnagyobb forgalmú szabad szoftverekkel foglalkozó, független szolgáltatása. Az eddigi legnagyobb napi forgalom 875 GB volt. A gép szolgáltatásait bárki igénybe veheti a nap 24 órájában, amelynek fennakadásmentes működését igyekszünk tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten a legjobb minőségben biztosítani.

Az ftp.fsn.hu mellett igen népszerű szolgáltatás az FSN portálja, a Magyar UNIX Portál (Hungarian UNIX Portal - HUP), amely elsősorban a UNIX, UNIX-szerű operációs rendszerekkel foglalkozó szakembereket célozza meg, de emellett igyekszik a közérthetőség és a hasznosság határain belül maradni, ezáltal azokhoz is szól, akik csak most ismerkednek ezzel a világgal, esetleg csak érdeklődés szintjén foglalkoznak a témával.

Honlap: www.fsn.hu

Magyar BSD Egyesület

A 2000-ben alakult Magyar BSD Egyesület (MBE) a hazai BSD-felhasználók érdekképviseleti, szakmai-tudományos, koordinációs, információs szervezete. Az Egyesület célja a szabad forráskódú BSD és vele rokon operációs rendszerek terjedésének elősegítése, továbbá ezen rendszerek felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek gyűjtése és széleskörű terjesztése.

Az MBE oktatási tevékenysége magába foglalja a BSD rendszerek használatának kiscsoportos tanítását, valamint internetes fórumokon (levelezőlistán, honlapokon) történő segítségnyújtást az érdeklődők számára. Az egyesület feladatai közé tartozik az ismeretterjesztés, azaz konferenciákon és találkozókon való aktív részvétel és szakmai előadások tartása, elektronikus és nyomtatott médiákban szakmai és népszerűsítő cikkek megjelentetése. Annak érdekében, hogy a magyar nyelvű felhasználók számára a BSD rendszerek használatát megkönnyítse az Egyesület dolgozik az idegen nyelven megjelenő szakcikkek fordításán és a szabadon felhasználható programok magyar nyelvre történő átültetésén.

Honlap: www.bsd.hu

Zöld Pók Hálózat

A Zöld Pók Hálózat célja a változó külső mellett kezdetektől azonos: Segíteni a kapcsolattartást a hazai társadalmi szervezetek között, valamint a társadalmi szervezetek és az adott téma (környezetvédelem, béke, emberi jogok stb.) egyéb hazai és nemzetközi szereplői között. Ezen belül: fejleszteni a társadalmi szervezetek információkezelését hozzájárulni a hazai társadalmi szervezetek közötti gyors és hatékony információáramláshoz, nemzetközi telekommunikációs kapcsolatot teremteni ezen civil szervezetek számára, információs hidat építeni a társadalmi szervezetek, valamint a környezetvédelemben érintett hivatalok, kutatási és oktatási intézmények között, fejleszteni a szociális területen tevékenykedők hatékony kapcsolattartását, és támogatni az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatást

Honlap: www.zpok.hu

Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete

Az Egyesület célja az alábbi közhasznú tevékenységek folytatása: a Linux operációs rendszer, és az ahhoz kapcsolódó programok, elsősorban a Szabad szoftverek felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése, oktatás, hazai kutatások, fejlesztések támogatása, hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.

Honlap: www.lme.hu

NETÉRT Egyesület

A Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület 2002 májusában néhány elkötelezett magánszemély kezdeményezésére jött létre. Célja a hazai internetnetfelhasználók érdekeinek képviselete, és a magyar internetes társadalom fejlesztésének elősegítése.

Honlap: www.netert.hu